RushTranslate在线翻译服务的译员遍布全世界,精通其本国母语和英语,有至少5年的专业翻译经验,经过高标准的考核加入其团队,所以可以提供全世界60多种语言与英语之间的人工翻译认证服务:

阿尔巴尼亚语阿姆哈拉语阿拉伯语亚美尼亚文
孟加拉语波斯尼亚文保加利亚语缅甸语
加泰罗尼亚语中文(简体)繁体中文克里奥尔语
克罗地亚语捷克语丹麦语达里语
荷兰语荷兰语波斯语芬兰语
法语法语(加拿大)格鲁吉亚语德语
希腊语古吉拉特语希伯来语印地语
匈牙利语印度英语印度尼西亚语意大利语
日语卡纳达语韩语拉丁语
拉脱维亚文立陶宛语马其顿语马来语
马拉地语尼泊尔语挪威语普什图语
波斯语波兰语葡萄牙语(巴西)葡萄牙语(葡萄牙)
旁遮普语罗马尼亚文俄语塞尔维亚语
斯洛伐克语斯洛文尼亚语索马里语斯瓦希里语
斯瓦希里语瑞典语他加禄语泰米尔语
泰卢固语泰语土耳其语乌克兰语
乌尔都语乌兹别克语越南语